09395254747

گردشگری و سفر به کشور نیوزلند

شفاف ترین دریاچه جهان در جنوب نیوزیلند

دریاچه آبی در جنوب نیوزیلند دارای شفاف ترین آب جهان است به همین منظور این دریاچه شفاف ترین دریاچه جهان معرفی شده است.دید افقی از داخل دریاچه حدود 80 متر است که آن را به روشن و شفاف‌ترین دریاچه جهان تبدیل کرده است؛ این دید مشابه شفافیت آب مقطر با درجه خلوص 100 درصدی و […]

ادامه مطلب

اسکناس نیوزلندی زیباترین اسکناس های جهان است

اسکناس نیوزلندی زیباترین اسکناس های جهان است زيباترين اسکناس سال به اسکناس نیوزلندی تعلق گرفت

ادامه مطلب