09395254747

گردشگری و سفر به کشور قبرس

جمهوری قِبرِس، یکی از زیباترین کشورهای جزیره ای جهان

جمهوری قِبرِس کشوری جزیره‌ای است، در شرق آفريقا پایتخت آن نیکوزیا است. این کشور به دو بخش قبرس شمالی (بخش ترک‌نشین) و بخش یونانی‌نشین تقسیم می‌شود که در آن هردو زبان ترکی و یونانی رسمی هستند. یونانی‌ها ارتودوکس و ترک‌های قبرس مسلمان هستند. جزیره قبرس بعد از جزیره ساردنی و سیسیل سومین جزیره بزرگ در […]

ادامه مطلب