09395254747

گردشگری و سفر به کشور استونی

بلندگوهای چوبی در جنگل های استونی

  این بلندگوهای چوبی در جنگل های استونی گذاشته شده تا صدای طبیعت در آن چند برابر و تقویت شود و مردم به این صدا گوش کنند

ادامه مطلب