رودخانه موزِل و راین در کوبلنز آلمان

رودخانه موزِل و راین در کوبلنز آلمان

رودخانه موزِل و راین در koblenz آلمان، آب این رودخانه ها باهم برخورد دارند اما قاطی نمیشوند

ارسال نظر